****************************************************************************

ตั้งแต่ 5 มกราคม 2015 เป็นต้นไป องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) สำนักงานกรุงเทพเปลี่ยนโดเมนเว็บไซต์ใหม่เป็น   
www.jnto.or.th  
ระบบจะนำท่านไปยังเว็บไซต์ใหม่ภายใน 5 วินาที หรือเชิญคลิกที่ลิงค์ข้างต้น

Japan National Tourism Organization - Bangkok office moved to a new website, from 5 Jan 2015 onwards.
The system will redirect you to our new website automatically in 5 seconds. Else, please click the following URL.
www.jnto.or.th

****************************************************************************